Check de animatie video.
Meer weten over
Kolibri Healthcare Practice voor thuiszorg, verpleeg- en verzorgingstehuizen?
BEKIJK ANIMATIE

Kolibri Healthcare Practice

VOOR THUISZORG, VERPLEEG- EN VERZORGINGSTEHUIZEN

Kolibri is een volwaardig en uitgebreid medisch informatie software systeem gericht om uw instelling te automatiseren. Een software pakket die ervoor zorgt dat alle data die van belang zijn voor het efficiënt beheren van uw instelling, geregistreerd, beheerd en indien gewenst lokaal bewaard worden.

Zowel interne als externe informatie veilig opslaan in de patiënten dossiers

Het Kolibri systeem is in staat meer dan een miljoen patiënten dossiers te verwerken. Ook externe documenten zijn hierin eenvoudig te koppelen, zoals medicatie voorschriften en brieven van artsen.

Alle patiëntgegevens
overzichtelijk bij elkaar

In het patiëntendossier houdt u eenvoudig het dagjournaal van de patiënt bij, welke medicamenten er toegediend worden. Zo heeft u altijd van iedere patiënt de juiste en actuele gegevens bij de hand.

Verhoog de efficientie door het delen van patienten dossiers

Om andere instanties, maar ook familie van de inwonenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, toegediende medicatie en verloop van de zorg, is het met Kolibri mogelijk om digitale rapporten te verzenden.

Statistieken en data met
een druk op de knop

Ontdek zelf trends en maak uw eigen analyses. Welke ziektebeelden nemen toe? Wat is daarvan het historische verloop? Welke correlaties van symptomen vallen er te ontdekken? Wat zijn opvallende ziektebeelden binnen bepaalde bevolkings- of leeftijdsgroepen?

Voer declaraties uit met de spreekwoordelijke "druk op de knop"

De kracht van Kolibri is toegespitst op een snelle en gebruiksvriendelijke declaratie structuur. U hoeft niet veel handelingen te verrichten om te zorgen dat er aan het eind van elke maand een factuur richting de verzekeraar of zorgbetaler gaat.

Uw geneesmiddelen inkoop altijd afgestemd op uw voorraad

In de inkooporder-beheer module kunnen bestellingen worden geadministreerd. Na levering kan de bestelling eenvoudig via deze module aan uw voorraad worden toegevoegd. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de levering t.o.v. de bestelling.

Kolibri Receptering © Kolibri
Kolibri Artikelen © Kolibri
Kolibri Declaraties © Kolibri

U als eindgebruiker bepaalt mede hoe de software moet werken

Bij Kolibri staat de klant centraal. Daardoor is het mogelijk elke vorm van samenwerking aan te gaan. Wilt u leasen, kopen of hergebruiken, Kolibri denkt met u mee. Juist omdat we de software zelf hebben ontwikkeld, zitten we niet vast aan dure licenties.

Betaal voor software wat u
daadwerkelijk kan gebruiken

Kolibri biedt praktische oplossingen voor praktische problemen en binnen de Surinaamse realiteit. Alle extra toeters en bellen hebben wij achterwege gelaten, zodat we het software pakket niet onnodig duur maken.

Synchronisatie tussen de info bij de instelling en de info bij de verzekeraar

Een extra functionaliteit die we bieden is het automatisch uitlezen van de nieuwe basiszorg kaarten via een webcam scanner. De patiënt naam, polisnummer en andere gegevens zijn verwerkt in een QR code op de kaarten.

Deskundig Onderhoud & Support team met veel kennis van de zorgsector in Suriname

Het Kolibri Onderhoud & Support team zit in Suriname. Dit betekent dat we snel kunnen schakelen zonder dure krachten uit het buitenland in te zetten. Daarnaast hebben onze deskundige medewerkers veel kennis
van de Surinaamse zorgsector.

Hou de controle bij
het delen van gegevens

Bij de ontwikkeling van Kolibri is rekening gehouden met de gevoeligheid van informatie. Om deze reden is gekozen voor een rollensysteem, waarbij u als instellingshoofd bepaalt tot welke informatie uw medewerkers toegang krijgen.

Het bewaren van de data gebeurt lokaal.
Wat van u is, blijft van u.

Daarnaast zijn wij van mening dat uw informatie nergens anders dan onder uw beheer hoort. De data wordt daarom opgeslagen op uw eigen computer systemen. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt wordt data in de cloud - via internet opgeslagen.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met ons op.