Check de animatie video voor medisch specialisten.
Meer weten over Kolibri Healthcare Practice
voor medisch specialisten?
BEKIJK ANIMATIE VIDEO

Kolibri Healthcare Practice

VOOR MEDISCH SPECIALISTEN

Kolibri is een medisch informatie software systeem gericht om uw polikliniek te automatiseren. Een software pakket die ervoor zorgt dat alle data die van belang zijn voor het efficiënt beheren van uw poli, geregistreerd, beheerd en - indien gewenst - lokaal bewaard worden.

Voer declaraties uit met de spreekwoordelijke "druk op de knop"

De kracht van Kolibri is toegespitst op een snelle en gebruiksvriendelijke declaratie structuur. U hoeft niet veel handelingen te verrichten om te zorgen dat er aan het eind van elke maand een factuur richting de verzekeraar of zorgbetaler gaat.

Automatische koppeling tussen medische verrichtingen en de diverse verzekeringen

Het systeem houdt rekening met de frequent wijzigende prijzen in Suriname en wordt ge-update zodra er iets verandert in de vergoedingen. Kolibri koppelt daarnaast de verrichtingen automatisch aan de verschillende verzekeringen.

Ongeldige garantiebrieven worden gefilterd uit het systeem

De koppeling van de garantiebrieven-module met de verrichtingsmodules is waterdicht, zodat een garantiebrief niet ongeldig gebruikt kan worden. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat de gedeclareerde bedragen in zijn geheel ontvangen worden.

Duidelijk overzicht van
alle betalingen

Binnen deze software is ook de facturering in detail uitgewerkt. Deelbetalingen kunnen worden geregistreerd op een manier dat er in een oogopslag duidelijk is welke openstaande betalingen er zijn. Zo kan actief worden geanticipeerd op openstaande bedragen.

Zowel interne als externe informatie veilig opslaan in de patiënten dossiers

Het Kolibri systeem is in staat meer dan een miljoen patiënten dossiers te verwerken. Ook externe documenten zijn hierin eenvoudig te koppelen, zoals laboratoriumuitslagen, röntgenwaarden en brieven van medisch specialisten.

Statistieken en data met
een druk op de knop

Ontdek zelf trends en maak uw eigen analyses. Welke ziektebeelden nemen toe? Wat is daarvan het historische verloop? Welke correlaties van symptomen vallen er te ontdekken? Wat zijn opvallende ziektebeelden binnen bepaalde bevolkings- of leeftijdsgroepen?

Kolibri Receptering © Kolibri
Kolibri Artikelen © Kolibri
Kolibri Declaraties © Kolibri

Verhoog de efficientie door het delen van agenda’s en dossiers

De software is opgezet als een paraplu, waaronder meerdere praktijken kunnen hangen. Er kunnen makkelijk praktijken worden toegevoegd en verwijderd. Zo kunnen bijvoorbeeld ook koppelingen gemaakt worden met huisartsen en/of andere medisch specialisten.

Hou de controle bij het delen
van gegevens

Bij de ontwikkeling van Kolibri is rekening gehouden met de gevoeligheid van medische informatie. Om deze reden is gekozen voor een rollensysteem, waarbij u als specialist bepaalt tot welke informatie uw medewerkers toegang krijgen.

Het bewaren van de data gebeurt lokaal.
Wat van u is, blijft van u.

Daarnaast zijn wij van mening dat uw informatie nergens anders dan onder uw beheer hoort. De data wordt daarom opgeslagen op uw eigen computer systemen. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt wordt data in de cloud - via internet opgeslagen.

Betaal voor software wat u daadwerkelijk kan gebruiken

Kolibri biedt praktische oplossingen voor praktische problemen en binnen de Surinaamse realiteit. Alle extra toeters en bellen hebben wij achterwege gelaten, zodat we het software pakket niet onnodig duur maken.

U als eindgebruiker bepaalt mede hoe
de software moet werken

Bij Kolibri staat de klant centraal. Daardoor is het mogelijk elke vorm van samenwerking aan te gaan. Wilt u leasen, kopen of hergebruiken, Kolibridenkt met u mee. Juist omdat we de software zelf hebben ontwikkeld, zitten we niet vast aan dure licenties.

Deskundig Onderhoud & Support team met veel kennis van de zorgsector in Suriname

Het Kolibri Onderhoud & Support team zit in Suriname. Dit betekent dat we snel kunnen schakelen zonder dure krachten uit het buitenland in te zetten. Daarnaast hebben onze deskundige medewerkers veel kennis van de Surinaamse zorgsector.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met ons op.