Check de animatie video voor huisartsen.
Meer weten over
Kolibri Healthcare Practice
voor huisartsen?
BEKIJK ANIMATIE

Kolibri Healthcare Practice

VOOR HUISARTSEN

Kolibri is een volwaardig en uitgebreid huisartsen software systeem om uw polikliniek te automatiseren. Een software pakket die ervoor zorgt dat alle data die van belang zijn voor het efficiënt beheren van uw poli, geregistreerd, beheerd en indien gewenst lokaal bewaard worden.

Alle patiëntgegevens
overzichtelijk bij elkaar

In de agenda worden alle patiëntenafspraken vastgelegd. Direct vanuit de agenda kunt u doorklikken naar het juiste patiëntendossier, de behandelepisode en het dagjournaal van de patiënt. Zo heeft u bij iedere afspraak de juiste en actuele gegevens bij de hand.

Deel uw dag beter in met behulp van de Kolibri agenda- en wachtkamermodule

Een handige feature is dat de baliemedewerker de mogelijkheid heeft om kanttekeningen te plaatsen over patiënten, die zich in de wachtkamer bevinden. Hierdoor houdt u overzicht over wat zich in de wachtkamer afspeelt en kunt u daarop inspelen.

Zowel interne als externe informatie veilig opslaan in de patiënten dossiers

Het Kolibri systeem is in staat meer dan een miljoen patiënten dossiers te verwerken. Ook externe documenten zijn hierin eenvoudig te koppelen, zoals laboratoriumuitslagen, röntgenwaarden en brieven van medisch specialisten.

Bespaar veel tijd door een eenvoudiger administratie & declaraties systeem

De Kolibri software is speciaal voor de Surinaamse markt opgezet. Het declaratie systeem is volledig gebouwd op zowel de Surinaamse wetgeving als de verzekeraars en wordt ge-update zodra er iets verandert in de vergoedingen.

Synchronisatie gegarandeerd tussen de info in uw praktijk en de info bij de verzekeraar

Een extra functionaliteit die we bieden is het automatisch uitlezen van de nieuwe basiszorg kaarten via een webcam scanner. De patiënt naam, polisnummer en andere gegevens zijn verwerkt in een QR code op de kaarten.

Statistieken en data met
een druk op de knop

Ontdek zelf trends en maak uw eigen analyses. Welke ziektebeelden nemen toe? Wat is daarvan het historische verloop? Welke correlaties van symptomen vallen er te ontdekken? Wat zijn opvallende ziektebeelden binnen bepaalde bevolkings- of leeftijdsgroepen?

Kolibri Receptering © Kolibri
Kolibri Artikelen © Kolibri
Kolibri Declaraties © Kolibri

Betaal voor software wat u
daadwerkelijk kan gebruiken

Kolibri biedt praktische oplossingen voor praktische problemen en binnen de Surinaamse realiteit. Alle extra toeters en bellen hebben wij achterwege gelaten, zodat we het software pakket niet onnodig duur maken.

U als eindgebruiker bepaalt mede hoe de software moet werken

Bij Kolibri staat de klant centraal. Daardoor is het mogelijk elke vorm van samenwerking aan te gaan. Wilt u leasen, kopen of hergebruiken, KOLIBRI denkt met u mee. Juist omdat we de software zelf hebben ontwikkeld, zitten we niet vast aan dure licenties.

Deskundig Onderhoud & Support team met veel kennis van de zorgsector in Suriname

Het Kolibri Onderhoud & Support team zit in Suriname. Dit betekent dat we snel kunnen schakelen zonder dure krachten uit het buitenland in te zetten. Daarnaast hebben onze deskundige medewerkers veel kennis
van de Surinaamse zorgsector.

Verhoog de efficientie door het delen van agenda’s en dossiers

De software is opgezet als een paraplu, waaronder meerdere praktijken kunnen hangen. Er kunnen makkelijk praktijken worden toegevoegd en verwijderd. Zo kunnen bijvoorbeeld ook koppelingen gemaakt worden met apotheken en/of medisch specialisten.

Hou de controle bij
het delen van gegevens

Bij de ontwikkeling van Kolibri is rekening gehouden met de gevoeligheid van medische informatie. Om deze reden is gekozen voor een rollensysteem, waarbij u als arts bepaalt tot welke informatie uw medewerkers toegang krijgen.

Het bewaren van de data gebeurt lokaal.
Wat van u is, blijft van u.

Daarnaast zijn wij van mening dat uw informatie nergens anders dan onder uw beheer hoort. De data wordt daarom opgeslagen op uw eigen computer systemen. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt wordt data in de cloud - via internet opgeslagen.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met ons op.