Check de animatie video voor apothekers.
Meer weten over
Kolibri Pharmacy 
voor apothekers?
BEKIJK ANIMATIE

Kolibri Pharmacy

VOOR APOTHEKERS

Kolibri Pharmacy is een volwaardig en uitgebreid apotheek informatie systeem om uw apotheek te automatiseren. Een software pakket die ervoor zorgt dat alle data die van belang zijn voor het efficiënt beheren van uw apotheek geregistreerd, beheerd en lokaal bewaard worden.

Alle gegevens per geneesmiddel overzichtelijk bij elkaar

Per geneesmiddel kan info worden aangemaakt zoals de generieke- en merknaam, de werkzame stoffen, hoe het geneesmiddel wordt gerecepteerd; per declaratie eenheid of per verpakking. Per verpakking kan worden aangegeven uit hoeveel eenheden het bestaat.

Uw geneesmiddelen inkoop altijd afgestemd op uw voorraad

In de inkooporder-beheer module kunnen bestellingen worden geadministreerd. Na levering kan de bestelling eenvoudig via deze module aan uw voorraad worden toegevoegd. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de levering t.o.v. de bestelling.

Loop geen inkomsten mis door onverzekerde medicamenten

Bij de uitgifte van geneesmiddelen koppelt Kolibri dit aan de patiëntgegevens, zodat u geen onverzekerde medicamenten uitgeeft. Daarnaast registreert het systeem welke medewerkers het recept hebben aangenomen, bereid en uitgegeven.

Automatische koppeling systemen na verwerking receptbriefje

In deze module wordt het aangeboden receptbriefje digitaal verwerkt, waarbij de voorraad wordt gemuteerd, de eigen bijdrage automatisch wordt bijgeschreven en het printen van de etiketten, afrekenbon en afhaalstrook kunnen worden bewerkstelligd.

Geen tijd meer kwijt om bij declaraties de geldende juiste prijzen te achterhalen

Kolibri genereert na de ingevoerde recepteringen automatisch de daaruit voortvloeiende declaraties. Het systeem houdt nadrukkelijk rekening met de frequent wijzigende prijzen in Suriname en geeft aan wat de vergoeding was voor de geneesmiddelen op dat moment.

Bespaar tijd en geld door een eenvoudiger declaratie proces

De declaratie bestanden kunt u direct digitaal naar de zorgbetaler verzenden. Er zijn geen handmatige wijzigingen noodzakelijk. Daarnaast genereert Kolibri een MS Excel rapportage zodat u snel een beeld hebt van de te verwachten inkomsten op basis van de declaraties.

Kolibri Artikelen © Kolibri
Kolibri Declaraties © Kolibri
Kolibri Receptering © Kolibri

Verhoog de efficientie door het delen van agenda’s en dossiers

De software is opgezet als een paraplu, waaronder meerdere praktijken kunnen hangen. Er kunnen makkelijk praktijken worden toegevoegd en verwijderd. Zo kunnen bijvoorbeeld ook koppelingen gemaakt worden met huisartsen en/of medisch specialisten.

Hou de controle bij
het delen van gegevens

Bij de ontwikkeling van Kolibri is rekening gehouden met de gevoeligheid van medische informatie. Om deze reden is gekozen voor een rollensysteem, waarbij u als apotheker bepaalt tot welke informatie uw medewerkers toegang krijgen.

Het bewaren van de data gebeurt lokaal.
Wat van u is, blijft van u.

Daarnaast zijn wij van mening dat uw informatie nergens anders dan onder uw beheer hoort. De data wordt daarom opgeslagen op uw eigen computer systemen. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt wordt data in de cloud - via internet opgeslagen.

Betaal voor software wat u daadwerkelijk kan gebruiken

Kolibri biedt praktische oplossingen voor praktische problemen en binnen de Surinaamse realiteit. Alle extra toeters en bellen hebben wij achterwege gelaten, zodat we het software pakket niet onnodig duur maken.

U als eindgebruiker bepaalt mede hoe de software moet werken

Bij Kolibri staat de klant centraal. Daardoor is het mogelijk elke vorm van samenwerking aan te gaan. Wilt u leasen, kopen of hergebruiken, Kolibri denkt met u mee. Juist omdat we de software zelf hebben ontwikkeld, zitten we niet vast aan dure licenties.

Deskundig Onderhoud & Support team met veel kennis van de zorgsector in Suriname

Het Kolibri Onderhoud & Support team zit in Suriname. Dit betekent dat we snel kunnen schakelen zonder dure krachten uit het buitenland in te zetten. Daarnaast hebben onze deskundige medewerkers veel kennis van de Surinaamse zorgsector.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met ons op.